Wypalenie zawodowe jak najbardziej realne

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Konferencję zorganizowano w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2013-2020

Jak sobie radzić z lękiem, jak bronić się przed wypaleniem zawodowym i stresem? Na te i inne pytania starali się dopowiedzieć uczestnicy konferencji pn.: „Wzmocnienie zdrowia psychicznego osób pracujących w zakresie radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy oraz umiejętności zachowania równowagi miedzy pracą a życiem prywatnym”.

Szacuje się, że skutków stresu w pracy doświadcza w Unii Europejskiej niemal co czwarty pracownik, a 50-60 proc. przyczyn absencji chorobowej ma z nim związek. Stres zajmuje drugie miejsce (po dolegliwościach mięśniowo-szkieletowych) wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową.

Środowisko pracy oraz sposób jej organizacji i zarządzania mają bardzo istotny wpływ na zdrowie psychiczne pracowników.

„Z badań wynika, że ze stresem w pracy lepiej radzą sobie jednak ludzie dłużej pracujący, z większym doświadczeniem niż młodzi ludzie, dopiero stawiający pierwsze kroki w swojej karierze zawodowej” – zwróciła uwagę Barbara Daniel, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Wśród czynników występujących w pracy, a mogących determinować problemy ze zdrowiem psychicznym wymieniono m.in.: skrajne przeciążenie, poczucie wypalenia zawodowego, niepokój związany z obawą przed utratą pracy, negatywny styl zarządzania, czy brak szacunku pracodawcy do pracowników.

Konferencję zorganizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMWS wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak