Wyzwania rynku pracy

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
O barierach i perspektywach związanych z rynkiem pracy w kontekście zmian w gospodarce dyskutowali uczestnicy panelu w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach

W debacie uczestniczył m.in. Stanisław Szwed, sekretarz stanu w ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej. Samorząd województwa reprezentowała Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Sytuacja gospodarcza w kraju jest bardzo dobra, podobnie jak prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego, co przekłada się na kondycję rynku pracy. Mamy niskie bezrobocie, ale wciąż sporą grupę osób trwale bezrobotnych i tu jest duża rola urzędów pracy, by wesprzeć te osoby w znalezieniu zatrudnienia. Jest sporo wyzwań przed rynkiem pracy, związanych ze zmianą struktury zatrudnienia, ze szkoleniami i efektywnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na aktywizację zawodową” – mówił sekretarz stanu w ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej, Stanisław Szwed.

Wśród najważniejszych zagadnień poruszanych w trakcie debaty znalazły się kwestie związane z kreowaniem nowych rozwiązań na rynku pracy, procesami demograficznymi w ujęciu globalnym i lokalnym oraz barierami i problemami lokalnych rynków pracy. Zaprezentowano dobre praktyki z doświadczenia śląskich Powiatowych Urzędów Pracy.

Istotną kwestią poruszaną w trakcie debaty były także zmiany w systemie edukacji. Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego, podkreślała, że samorząd województwa bardzo wspiera kształcenie zawodowe, bo w tym segmencie rynku pracy wciąż brakuje specjalistów.

„Powinniśmy aktywnie wspierać model kształcenia zawodowego, dzięki temu absolwenci szkół zawodowych mają fach w ręku, mogą zakładać firmy i kształcić się w swoim zawodzie. Śląskie jest atrakcyjnym miejscem pracy, ale trzeba pamiętać, że w regionie nastąpiły istotne zmiany gospodarcze i obecnie nie jest tylko kojarzony z przemysłem ciężkim, ale właśnie z rzemiosłem, małą i średnią przedsiębiorczością, czy nowoczesnymi gałęziami przemysłu. Warto pamiętać, że młodzi ludzie chcą dziś godzić życie zawodowe z życiem prywatnym, a jednym z najważniejszych wyzwań jest podniesienie jakości życia w regionie” – tłumaczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Sporo miejsca poświęcono kwestii zatrudnienia z perspektywy pracodawcy. Jak podkreślali uczestnicy spotkania, przedsiębiorcy coraz częściej wymieniają wśród najważniejszych barier rozwojowych właśnie rosnące problemy ze znalezieniem, nie tylko odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, ale pracowników w ogóle. Istotnym wyzwaniem jest również demografia, rekordowo niski poziom bezrobocia i wciąż malejąca grupa ludzi w wieku produkcyjnym. Te czynniki sprawiają, że pracodawcy coraz częściej mają problem z obsadzeniem wakatów. Prognozy demograficzne nie są pod tym względem optymistyczne, z roku na rok spada liczba osób w wieku produkcyjnym.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS