Za nami marcowa sesja Sejmiku

 Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS
Były to już przedostanie obrady szóstej kadencji Sejmiku i samorządu województwa

Podczas sesji przyjęto m.in. uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024-2035 i zmian budżetu i w budżecie.

Przed rozpoczęciem obrad wręczono statuetki laureatom konkursu Przyjaciel Rodziny 2023, Złotą Odznaką Zasłużonego dla Województwa Śląskiego uhonorowano Naczelną Organizację Techniczną.

Wśród podjętych uchwał zadecydowano w sprawie zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2024 rok. Podjęto uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ogrodzieniec, Powiatowi Żywieckiemu oraz Gminie Cieszyn na realizację zadania pod nazwą „Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie”

Radni zgodzi się na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania i wyposażenia w ramach Konkursu Marszałkowskiego „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Podjęto także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”.

Przyjęto też zapisy w sprawie kolejnej edycji konkursów „Inicjatywa Antysmogowa” i „Gmina Pełną Piersią”. Jest to wsparcie finansowe w formie dotacji celowej dla gmin z obszaru województwa najlepiej radzącym sobie z ochroną powietrza.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS 


tagi: