Zamówienia publiczne SPO - ROL

Ogłoszenia o postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Po podpisaniu umów z Samorządem Województwa, gminy zobowiązane są do niezwłocznego przekazywania ogłoszeń o postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Instytucji Wdrażajacej.

Ogłoszenia zamieszczono w kolejności ich nadesłania. 

Gmina Boronów - 26 września 2005
Gmina Boronów - 26 września 2005
Gmina Nędza - 27 września 2005
Gmina Koziegłowy - 27 września 2005
Gmina Ujsoły - 27 września 2005
Gmina Pietrowice Wielkie
Gmina Pietrowice Wielkie
Gmina Łękawica - 4 paździenika 2005
Gmina Zebrzydowice - 4 paździenika 2005
Gmina Wilamowice - 6 października 2005
Gmina Wilamowice - 6 października 2005
Gmina Zebrzydowice - 11 pażdiernika 2005
Gmina Opatów - 11 pażdiernika 2005
Gmina Ĺťarki - 3 pażdiernika 2005
Gmina Gorzyce - 30 września 2005
Gmina Rudniki - 28 września 2005
Gmina Rudniki - 28 września 2005
Gmina Kruszyna - 12 października 2005
Gmina Rędziny - 13 października 2005
Gmina Świnna
Gmina Suszec - 26 października 2005
Gmina Sośnicowice - 26 października 2005
Gmina Łękawica - 28 października 2005
Gmina Pawonków - 31 października 2005
Gmina Lyski - 7 listopada 2005
Gmina Krzyżanowice - 8 listopada 2005
Gmina Toszek - 8 listopada 2005
Gmina Kroczyce - 3 listopada 2005
Gmina Ślemień - 7 listopada 2005
Gmina Kłomnice - 9 listopada 2005
Gmina Krzepice - 14 listopada 2005
Gmina Krzepice - 14 listopada 2005
Gmina Świnna
Gmina Lyski - 9 listopada 2005
Gmina Lyski - 9 listopada 2005
Gmina Toszek - 8 listopada 2005
Gmina Bestwina - 8 listopada 2005
Gmina Pilica - 5 grudnia 2005
Gmina Ĺťarnowiec - 15 grudnia 2005
Gmina Gilowice
Gmina Pietrowice Wielkie
Gmina Pietrowice Wielkie
Gminy Milówka - 19 grudnia 2005
Gmina Gilowice
Gmina Gilowice
Gmina Łękawica
Gmina Popów
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Pawonków - 12 grudnia 2005
Gmina Pawonków - 12 grudnia 2005
Gmina Gorzyce - 21 grudnia 2005
Gmina Ciasna - 15 grudnia 2005
Gmina Kłobuck - 6 stycznia 2006
Gmina Konopiska - 11 stycznia 2006
Gmina Konopiska - 11 stycznia 2006
Gmina Dębowiec - 6 stycznia 2006
Gmina Kochanowice - 11 stycznia 2006
Gmina Herby - 16 stycznia 2006
Gmina Herby - 16 stycznia 2006
Gmina Herby - 16 stycznia 2006
Gmina Herby - 16 stycznia 2006
Gmina Herby - 16 stycznia 2006
Gmina Mykanów - 12 stycznia 2006
Gmina Kłobucki - 23 stycznia 2006
Gmina Ogrodzieniec

Gmina Gaszowice - 30 stycznia 2006
Gmina Buczkowice - 30 stycznia 2006
Gmian Przyrów - 20 stycznia 2006
Gmina Gaszowice - 17 lutego 2006
Gmina Gaszowice - 17 lutego 2006
Gmina Krzyżanowice - 22 lutego 2006
Gmina Mierzęcice
Gmina Krzyżanowice
Gmina Rędziny
Gmina Ogrodzieniec
Gmina Janów
Gmina Gaszowice - 16 marca 2006
Gmina Gaszowice - 16 marca 2006
Gmina Konopiska
Gmina Mykanów - 23 marca 2006
Gmina Janów
Gmina Pilchowice
Gmina Przyrów - 3 kwietnia 2006
Gmina Popów
Gmina Gaszowice - 18 kwietnia 2006
Gminy Pilchowice
Gmina Janów - 18 kwietnia 2006
Gmina Czerwionka-Leszczyny - 24 kwietnia 2006
Gmina Gaszowice - 9 maja 2006
Gmina Gaszowice - 18 maja 2006
Gmina Gaszowice - 18 maja 2006
Gmina Gaszowice - 19 maja 2006
Gmina Gaszowice - 19 maja 2006
Gmina Czerwionka-Leszczyny - 24 maja 2006
Gmina Czerwionka-Leszczyny - 6 czerwca 2006
Gmina Gaszowice - 8 czerwca 2006
Gmina Przyrów - 6 czerwca 2006
Gmina Rędziny
Gmina Czerwionka-Leszczyny - 7 września 2006
Gmina Czerwionka-Leszczyny - 4 października 2006
Gmina Ogrodzieniec - 5 września 2006
Gmina Ogrodzieniec - 6 września 2006
Gmina Krzyżanowice - 7 września 2006
Starostwo Powiatowe w Częstochowie - 31 stycznia 2007
Starostwo Powiatowe w Częstochowie - 31 stycznia 2007
Starostwo Powiatowe w Częstochowie - 31 stycznia 2007
Starostwo Powiatowe w Częstochowie - 28 lutego 2007
Starostwo Powiatowe w Częstochowie - 28 lutego 2007
Starostwo Powiatowe w Częstochowie - 28 lutego 2007
Lisów - 16 lutego 2007
Kozłówka - 16 lutego 2007
Iłownica - 16 lutego 2007
Bujakówka - 15 lutego 2007
Borówka - 7 lutego 2007
Ĺťebrówka - 15 lutego 2007
Liswarta - Hadra i Boronów - 17 lutego 2007
Krzywaniec Górecki - Brenna - 16 lutego 2007
Kocin Stary - 16 lutego 2007
Gostynka - Bieruń-Bojszowy - 21 lutego 2007
Pilica - Łysaków - 16 lutego 2007
Przyrów - 16 lutego 2007
Studzionka - 23 listopada 2006
Starostwo Powiatowe w Częstochowie - 5 kwietnia 2007
Starostwo Powiatowe w Częstochowie - 5 kwietnia 2007
Kisielów - 6 kwietnia 2007
Starostwo Powiatowe w Częstochowie - 9 października 2007
Gmina Ciasna
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach - 4 stycznia 2008

Starostwo Powiatowe w Częstochowie - 23 kwietnia 2008
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - 29 kwietnia 2008
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - 5 maja 2008
Starostwo Powiatowe w Częstochowie - 23 kwietnia 2008