Zaproszenie na konferencję otwierającą aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

Samorząd Województwa Śląskiego przystąpił do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. W związku z tym w drugim tygodniu października odbędzie się otwierająca prace nad dokumentem konferencja, na którą chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa ma na celu m.in. dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do nowoprzyjętych oraz aktualnie przygotowywanych dokumentów na szczeblu rządowym. Zaktualizowany dokument będzie również stanowił podstawę dla procesu opracowywania nowego regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027.

Konferencja odbędzie się 11 października 2018 r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18, Katowice).

Podczas spotkania omówimy: 

  • tryb i harmonogram prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”,
  • planowane prace w systemie regionalnych dokumentów branżowych, najważniejszych uwarunkowań krajowych i europejskich,
  • trendy i wyzwania dla rozwoju regionu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu proszone są o przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, instytucja) na adres: strategia@slaskie.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Serdecznie zapraszam

Michał Gramatyka
Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych w załączniku poniżej.

Załączniki
Informacja o ochronie danych osobowych [PDF 268,1kB]
Program konferencji [PDF 237,0kB]