Zawodowiec – to brzmi dumnie

 Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS
W Sali Sejmu Śląskiego podsumowano realizowany przez Województwo Śląskie od 2019 roku projekt „Śląskie. Zawodowcy”

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w regionie oraz poprawa oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy. W konferencji uczestniczyli m.in. wicemarszałek województwa Łukasz Czopik, wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska, radna Sejmiku Alina Nowak, liczne grono samorządowców, szkół i placówek oświatowych z całego regionu.

- Zależało nam na stworzeniu jak najlepszych warunków do realizacji zajęć praktycznych dla uczniów. Służyły temu staże, szkolenia i kursy oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe. Tak naprawdę ten projekt wciąż jest realizowany, bo potrwa jeszcze do końca października. W podsumowaniach najważniejsze są zawsze liczby. W projekcie w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego udział wzięło ponad 2 tysiące 400 uczniów, ponad tysiąc skorzystało ze staży, a ponad 550 ze szkoleń i kursów. Dodatkowo podejmowane są działania by do końca realizacji projektu objąć wsparciem 370 nauczycieli – przypomniała Aleksandra Piekielnik-Kępa z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

- Istotnym elementem projektu były kampanie społeczne. Ale bardzo ważny jest cel. Nasz region znajduje się w fazie transformacji, zmienia się jego oblicze. Będziemy potrzebowali kadr, które sprostają tym wyzwaniom, dlatego tak istotne jest przystosowanie ich do wymogów rynku pracy – dodał wicemarszałek województwa Łukasz Czopik.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 18 186 586,50 zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 15 458 598,52 zł i budżetu państwa: 1 818 658,65 zł oraz wkład własny: 909 329,33 zł.

W okresie od sierpnia 2020 roku do października 2022 roku realizowana była regionalna kampania społeczna „Poznaj Moc Zawodowca”, której ambasadorem był influencer Cyber Marian. Kampania w praktyce byłą uzupełnieniem działań zwiększających jakość kształcenia w regionie. Przez ponad dwa lata Województwo Śląskie podejmowało kroki, które miały na celu uatrakcyjnienie szkolnictwa zawodowego.

W maju 2022 roku zorganizowano wydarzenie pn. Festiwal Zawodowca, podczas którego uczniom ostatnich klas szkół podstawowych zaprezentowano ofertę szkół branżowych i techników.

W ramach projektu powołano do życia Śląską Radę Edukacji Zawodowej, która jest organem opiniodawczo-doradczym marszałka Województwa Śląskiego, działającym na rzecz szkolnictwa zawodowego w regionie. Skupia on przedstawicieli władzy publicznej, środowisk naukowych, szkolnictwa zawodowego, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, a także organizacji społecznych. Działania Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej koncentrowały się m. in. na poprawie diagnozy potrzeb i analizowaniu istotnych działań na rzecz szkół o profilu zawodowym, w tym także promowaniu rozwoju kluczowych dla regionu branż gospodarki oraz zwiększeniu roli pracodawców w kształtowaniu oferty szkół.

- Jest to projekt ważny z jeszcze jednego powodu. Mamy do czynienia z kryzysem demograficznym. Tak naprawdę coraz mniej osób wchodzi na rynek pracy. A ci, którzy staną się jego częścią będą musieli w tej sytuacji być dwa, a może nawet trzy razy wydajniejsi – podsumował Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu "Śląskie. Zawodowcy" można znaleźć pod adresem: zawodowcy.slaskie.pl.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy,". fot. Tomasz Żak / UMWS