Zdrowie nadrzędną wartością

Marszałek Jakub Chełstowski uczestniczył w wideokonferencji z udziałem premiera RP Mateusza Morawieckiego / fot. Tomasz Żak UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Marszałek Jakub Chełstowski uczestniczył w wideokonferencji z udziałem premiera RP Mateusza Morawieckiego, wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, prezydenta Katowic Marcina Krupy, prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik i przedstawicieli samorządów z całej Polski

Tematem była sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2.

W trakcie spotkania dokonano podsumowania działań realizowanych w ramach zarządzania kryzysowego na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2. Rozmawiano ponadto o planach kolejnych działań w tym zakresie.

Wideokonferencja została zorganizowana z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, pełniącego równocześnie funkcję przewodniczącego Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Premier zaapelował do samorządowców o wsparcie w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

„Narastające zagrożenie epidemiczne stawia szereg wyzwań przed wszystkimi uczestnikami zarządzania kryzysowego w Polsce. Współpraca i wzajemne wsparcie w tym trudnym czasie powinny być nieodzownym elementem naszej codzienności. Dotyczy to szczególnie sprawnej wymiany rzetelnych informacji na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej” – podkreślał premier RP, Mateusz Morawiecki.

"Jesteśmy w stałym kontakcie z administracją rządową i dyrektorami szpitali. Stan epidemii sprawia, że z jeszcze większym zaangażowaniem działamy na rzecz wzmocnienia służby zdrowia. Kupujemy dodatkowy sprzęt i środki ochrony bezpośredniej przeznaczając na ten cel środki z budżetu województwa, ale także otrzymujemy wsparcie rządowe, za które dziękujemy. W miniony weekend przekazaliśmy dodatkowe 4 respiratory i 10 kardiomonitorów do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Kolejne są w drodze" - skomentował marszałek Jakub Chełstowski

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Marszałek Jakub Chełstowski uczestniczył w wideokonferencji z udziałem premiera RP Mateusza Morawieckiego / fot. Tomasz Żak UMWS Marszałek Jakub Chełstowski uczestniczył w wideokonferencji z udziałem premiera RP Mateusza Morawieckiego / fot. Tomasz Żak UMWS Marszałek Jakub Chełstowski uczestniczył w wideokonferencji z udziałem premiera RP Mateusza Morawieckiego / fot. Tomasz Żak UMWS