ZDW pierwszym Ambasadorem programu Innowacyjne Drogi Samorządowe

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach uhonorowany w programie prowadzonym przez ORLEN Asfalt

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach jako pierwszy przedstawiciel strony samorządowej otrzymał tytuł Ambasadora w programie Innowacyjne Drogi Samorządowe, uruchomionym i prowadzonym przez ORLEN Asfalt. Celem projektu jest popularyzacja innowacyjnych technologii budowy dróg, które przełożą się na ich trwałość.

W listopadzie 2020 roku ORLEN Asfalt ogłosił uruchomienie programu Innowacyjne Drogi Samorządowe, który ma pomóc w promocji innowacyjności w samorządach oraz poprawić jakości dróg w Polsce. Dla jednostek samorządu terytorialnego objętych programem spółka przygotowała szereg szkoleń oraz możliwość współpracy przy realizacji inwestycji drogowej.

- Zarząd Dróg Wojewódzkich stosuje najnowocześniejsze rozwiązania w budowie dróg, co przekłada się na ich jakość i trwałość. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo użytkowników dróg i komfort kierowców, dzięki czemu województwo śląskie ma jedną z najlepszych sieci drogowych w Polsce. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa nie rezygnujemy z nowych inwestycji, poprawiając sieć komunikacyjną w regionie – akcentuje marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

- Ideą programu jest edukacja i wsparcie dla samorządów, które chcą stosować innowacyjne asfalty na drogach. Właśnie dla takich jednostek przygotowaliśmy naszą ofertę. O Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach możemy mówić jako o liderze w promocji jakości i innowacji na drogach. Jednym z wielu osiągnięć jest powszechne stosowanie technologii asfaltów wysokomodyfikowanych, która obecnie uważana jest za jedną z najnowocześniejszych na świecie. To właśnie w uznaniu za wybitne dokonania ZDW Katowice trafia na listę Ambasadorów w programie Innowacyjne Drogi Samorządowe – mówi Marek Pietrzak, prezes ORLEN Asfalt.

Technologia asfaltów wysokomodyfikowanych polega na stosowaniu lepiszcza asfaltowego, w którym objętościową przewagę ma sieć elastomerowa, co sprawia, że lepiszcze prezentuje szereg cech typowych dla polimeru i wyraźnie poprawia właściwości funkcjonalne nawierzchni. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach już w 2013 roku zastosował to rozwiązanie. Był to pierwszy w Polsce i czwarty w Europie odcinek wykonany w tej technologii. Trzy lata później po raz pierwszy na świecie wykonano drogę tzw. perpetual pavement (nawierzchnię długowieczną), tzn. z zastosowaniem asfaltów wysokomodyfikowanych w pełnym pakiecie warstw drogowych. Od 2017 roku wszystkie nawierzchnie nowopowstałych dróg w technologii asfaltowej są wykonywana właśnie w taki sposób.

- Zastosowanie nowej technologii, kiedy robi się to po raz pierwszy nie tylko w Polsce, ale i Europie jest ogromnym wyzwaniem – mówi Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach. – Drogowcy z Niemiec doceniając nasze doświadczenia również zainteresowali się tym lepiszczem i w tym roku wykonają pierwszy odcinek z zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego.

O tytuł Ambasadora w Programie Innowacyjne Drogi Samorządowe ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe jednostkom samorządu terytorialnego, które chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania w obszarze budowy dróg. Podstawą jest prawidłowo złożony wniosek, który należy przesłać poprzez stronę innowacyjnedrogi.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez kapitułę, powołaną przez zarząd ORLEN Asfalt. Na podstawie przeprowadzonej analizy pod kątem kryteriów określonych w Regulaminie, Kapituła zdecyduje o przystąpieniu danej jednostki do programu. Samorządy objęte programem będą mogły wziąć udział w serii szkoleń i warsztatów związanych z zapewnieniem jakości dróg, a także nawiązać relacje biznesowe na preferencyjnych warunkach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS