Zielona energia dla gmin

Podpisanie umów na realizację projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego” fot. Patryk Pyrlik / UMWS
11 gmin - Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg – skorzysta z dofinansowania w ramach projektu instalacji odnawialnych źródeł energii

Umowę podpisano dziś w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego. 

Koszt całkowity inwestycji to 69 625 950,78 zł, zaś dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 44 481 304,65 zł.

– Tego typu projekty to krok w kierunku zielonej gospodarki, przyjaznej dla środowiska. Inwestycje w OZE w tych gminach przyczynią się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz podniesienia jakości i poziomu życia społeczności lokalnej – podkreśla wicemarszałek województwa, Wojciech Kałuża

- W ramach projektu wykonanych zostanie 3615 instalacji OZE, w tym 1990 instalacji fotowoltaicznych, 664 instalacji kolektorów słonecznych, 632 pomp ciepła i 329 kotłów na biomasę, w prywatnych budynkach jednorodzinnych. Według założeń, część mieszkańców gmin będzie instalować jednocześnie więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji np. montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła – dodaje Beata Białowąs, członek zarządu województwa. 

Projekt w praktyce ma wykorzystać małe źródła energii, zlokalizowane blisko odbiorcy, zmniejszające straty przesyłowe oraz zapewniające efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej. 

- Realizacja projektu wpisuje się w lokalne strategie rozwoju gmin i bezpośrednio wynika z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla każdej z gmin biorącej udział w partnerstwie. Projekt ma również wymiar edukacyjny dla wszystkich mieszkańców. Kluczem są tu akcje proekologiczne i informowanie społeczeństwa o konieczności dbałości o środowisko naturalne, w szczególności o powietrze. Na tym projekcie skorzysta więc cały region – konkluduje Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór, które są liderem tej inwestycji. 

Jej zakończenie przewidziane jest na czerwiec 2022 roku. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Podpisanie umów na realizację projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego” Podpisanie umów na realizację projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego” Podpisanie umów na realizację projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego” Podpisanie umów na realizację projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego” Podpisanie umów na realizację projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego” Podpisanie umów na realizację projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego”

Filmy