Zielona zmiana ma być uczciwa wobec obywateli

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Drugi dzień konferencji „W kierunku zielonej gospodarki” odbywającej się na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach wypełniły panele dyskusyjne. Rozmawiano m.in. o wyrównywaniu szans poszczególnych regionów, które będą korzystały ze środków w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Dla przypomnienia: 14 stycznia Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, mechanizmu ukierunkowanego na wsparcie regionów, w których realizacja celów polityki klimatycznej, w tym oczekiwane przez Komisję Europejską osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku. Ze wstępnych propozycji wynika, że Polska może otrzymać około 100 mld zł na sprawiedliwą transformację. Pieniądze zostaną przekazane w różnej formie – dotacji, preferencyjnych kredytów lub pożyczek. Polskie regiony węglowe muszą zmierzyć się z przekształceniem gospodarki w bardziej innowacyjną i proekologiczną, co wymaga dużego wsparcia finansowego oraz odpowiedniego tempa zmian, dostosowanego do regionalnych uwarunkowań. Polska jest pierwszym państwem członkowskim, w którym Fundusz został oficjalnie zaprezentowany, a działo się to podczas konferencji zorganizowanej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Jednym z gości drugiego dnia konferencji był Grzegorz Puda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

„Przede wszystkim chciałbym podziękować marszałkowi województwa Jakubowi Chełstowskiemu nie tylko za zaproszenie, ale także samą ideę organizacji tego wydarzenia. Ogromne znaczenie ma wizyta komisarz UE ds. spójności i reform, Elisy Ferreiry. Tak ważna osobistość gości u nas – na Śląsku – a nie w Warszawie. UE chce poznać problemy naszego regionu od wewnątrz. Nie przypadkiem Polska będzie największym beneficjentem środków przyznanych na Sprawiedliwą Transformację. Pamiętajmy jednak, że będzie to proces długotrwały, rozłożony na lata, wymagający dodatkowego finansowego wsparcia, także ze strony rządu”.

Wiceminister Grzegorz Puda zwrócił uwagę, że obecny tzw. miks udziału węgla w gospodarce – kamiennego i brunatnego – wynosi 70 procent, a w całym sektorze zatrudnionych jest około 100 tysięcy osób. Odejście od tych paliw kopalnych nie może więc stać się z dnia na dzień. Jednak transformacja nie dotyczy samej branży, ale także sektorów współpracujących z górnictwem.

„Musimy zadbać o dobro ludzi. Stopniowo ich przekwalifikowywać, by transformacja nie stała się zagrożeniem ich bytu” dodał G. Puda przypominając o trwających już działaniach jak „Program dla Śląska”, gdzie na 116 realizowanych zadań przeznaczono do tej pory 62 mld zł.

Klaus Freytag, przedstawiciel premiera Brandenburgii w swoim wystąpieniu pochwalił stolicę województwa za jej dynamiczny rozwój.

„Jestem pod wielkim wrażeniem zmian jakie zaszły w Katowicach przez ostatnie 20 lat. Miasto prezentuje się imponująco. Wasze doświadczenia mogą być dziś dla nas nauką i inspiracją. Wiele u was już zrobiono dla ekologii, dlatego jestem przekonany, że Katowice, jak i cały region bez problemu poradzą sobie z nowymi wyzwaniami”, zaakcentował Klaus Freytag

W panelu wzięli udział ponadto: Florin Tiberiu Iacob Ridzi, burmistrz Petrosani; Lucie Studničná, przewodnicząca Komisji Konsultacyjnej ds. zmian przemysłowych, Karel Tichý, Zastępca kierownika Strategii RE:START, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Czechach oraz Marcin Połomski, członek zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS