ZIELONE ŚLĄSKIE

 graf. RR UMWS graf. RR UMWS
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Główny Instytut Górnictwa zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniu „ZIELONE ŚLĄSKIE. Inteligentna specjalizacja Województwa Śląskiego

Odbędzie się ono 20 czerwca 2018 r. w godzinach 12.00-14.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w ramach XI Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2018.

Zielona gospodarka to priorytetowy obszar dla województwa śląskiego ze względu na największy potencjał do wykorzystania w gospodarce. Obejmuje działania wspierające wzrost i rozwój gospodarczy z zapewnieniem stałej dostępności kapitału naturalnego i usług ekosystemowych (ang. green growth), politykę środowiskową, gospodarczą, społeczną oraz innowacje zapewniające społeczeństwu efektywne wykorzystanie zasobów w procesach produkcji i konsumpcji (ang. green economy).

Więcej informacji o inteligentnych specjalizacjach województwa śląskiego

Program panelu tematycznego:

12.00

Powitanie zebranych, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

12.10–12.25

Potencjał regionu w zielonej gospodarce - dr inż. Mariusz Kruczek /Centrum kompetencji zielonej gospodarki IATI, GIG/

12.25–12.40

Intensyfikacja procesu recyklingu zużytych folii rolniczych w kontekście Gospodarki o Obiegu Zamkniętym - dr inż. Joanna Lenża /GIG/

12.40–12.55

Zielona przyszłość miast - Urszula Szwed /Żywa architektura/

12.55–13.10

Przerwa kawowa

13.10–13.25

Recykling organiczny w kontekście zielonej gospodarki - dr inż. Beata Kończak /GIG/

13.25–13.40

Domykanie obiegu materiałów w gospodarce poprzez innowacyjne technologie zagospodarowania siarki - Marcin Hiltawski /Prezes Zarządu Marbet Wil/

13.40–14.00

Panel dyskusyjny "Zielona gospodarka - śląski kierunek rozwoju"

14.00

Poczęstunek

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wydarzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Działanie 13.1.