Wiadomości

Inteligentna transformacja regionu

 logo EFP
Jedną z pierwszych konferencji zaplanowanych w ramach trzydniowego Europejskiego Forum Przyszłości było spotkanie poświęcone inteligentnej transformacji regionu w ramach RIS 2030 „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”