Wiadomości


Otwarcie V Forum Inwestycyjnego SILESIA

20 października 2000 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht otworzył V Forum Inwestycyjne SILESIA pod nazwą "Śląsk Przyjazny Inwestorom". Forum jest organizowane przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Honorowy patronat nad imprezą objął Jerzy Buzek - Prezes Rady Ministrów oraz Janusz Steinhoff - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister GospodarkiKonkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie

10 października 2000 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Kandydaci mogą zgłaszać swoje oferty do 15 listopada 2000 pod adresem Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Do rozpatrzenia kandydatur powołana zostanie komisja konkursowa