Wiadomości

List otwarty do Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu

W dniu 7 listopada 2000 na Stadionie Śląskim w Chorzowie Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht przekazał Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu list otwarty, w którym zwrócił się do ministra z apelem o podjęcie publicznej debaty nad wieloletnim programem rozwoju dużych obiektów sportowych, takich jak stadiony czy hale sportowe

Odsłonięcie tablicy Konstantego Wolnego - pierwszego Marszałka Sejmu Śląskiego

6 listopada 2000 Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Ryszard Ostrowski oraz Wojewoda Śląski Marek Kempski odsłonili w westybulu Gmachu Sejmu Śląskiego tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Marszałka Sejmu Śląskiego w latach 1922-35, Konstantego Wolnego. W uroczystości udział wziął Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht


Otwarcie V Forum Inwestycyjnego SILESIA

20 października 2000 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht otworzył V Forum Inwestycyjne SILESIA pod nazwą "Śląsk Przyjazny Inwestorom". Forum jest organizowane przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Honorowy patronat nad imprezą objął Jerzy Buzek - Prezes Rady Ministrów oraz Janusz Steinhoff - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki