Wiadomości

Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie

10 października 2000 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Kandydaci mogą zgłaszać swoje oferty do 15 listopada 2000 pod adresem Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Do rozpatrzenia kandydatur powołana zostanie komisja konkursowa