Wynik wyszukiwania Tag: inwestycje

Wyszukiwanie zaawansowane
Przyszłość z węgla

Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska oraz digitalizacja zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – to plany tej placówki oraz Województwa Śląskiego i miasta Zabrze na najbliższe lata