Wynik wyszukiwania Tag: rolnictwo
Scalanie gruntów, by łatwiej gospodarować

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił trzeci nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020