Wynik wyszukiwania Tag: rolnictwo

Wyszukiwanie zaawansowane
Wsparcie dla rozwoju rolnictwa

Regionalny Komitet Sterujący do spraw Rozwoju Regionu zarekomendował Zarządowi Województwa Śląskiego listę rankingową projektów w zakresie melioracji rzek. Obrady prowadził Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski.