Wynik wyszukiwania Tag: rolnictwo

Wyszukiwanie zaawansowane


Konferencja nt. Programu Rozwoju Regionalnego

Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich rozpoczęły realizację projektu wspierającego rozwój instytucjonalny jednostek samorządu terytorialnego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – komponentu B–3 „Budowanie Potencjału Instytucjonalnego Administracji Lokalnej i Regionalnej”