Wynik wyszukiwania Tag: zagospodarowanie-przestrzenne

Wyszukiwanie zaawansowane

Nowy początek szpitala w Tychach

W marcu 2012 roku Sejmik Województwa Śląskiego zadecydował, że wobec problemów finansowych szpitala (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania szpitala w Tychach wynoszą ponad 68 mln zł) i zajęcia jego kont przez komornika dalsze prowadzenie działalności szpitalnej w dotychczasowej formule, przy braku płynności finansowej jest niemożliwe. Dlatego zostały podjęte działania - został wdrożony plan ratunkowy - po to, by przywrócić stabilność w obszarze ochrony zdrowia dla mieszkańców Tychów i okolicznych powiatów.