Podpisanie porozumienia w sprawie budowy Systemu Informacji Przestrzennej

15 września 2000r. Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i Wojewoda Śląski Marek Kempski podpisali porozumienie w sprawie budowy i wdrażania Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego
System będzie zawierał informacje dotyczące przestrzeni geograficznej regionu, stanu jego zagospodarowania i zmian w nim zachodzących. Informacje przestrzenne wykorzystywane będą do realizacji podstawowych zadań administracji publicznej, zapewnienia sprawnej obsługi informacyjnej procesów zarządzania województwem. System usprawni również funkcjonowanie służb publicznych, powołanych do zapobiegania i zwalczania klęsk żywiołowych. Przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego, unowocześni proekologiczne zarządzanie środowiskiem oraz usprawni obsługę obywateli w zakresie potrzeb informacyjnych. Wojewoda Marek Kempski zwrócił uwagę na znaczenie SIP w sytuacjach kryzysowych "Niedawno Województwo Śląskie przeżywało dramat powodzi, w takich wypadkach konieczna jest koordynacja działań władz rządowych i samorządowych". Marszałek Olbrycht określił System Informacji Przestrzennej jako najnowocześniejsze rozwiązanie tego typu w kraju, niezbędne w szybkim i sprawnym zarządzaniu województwem. Koordynacją zadań w zakresie określonym w porozumieniu zajmie się Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego " ze strony Wojewody Śląskiego i Geodeta Województwa " ze strony Województwa Śląskiego.