Małe i średnie przedsiębiorstwa w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego

7 sierpnia 2000 w ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego, Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Lucjan Kępka spotkał się z przedstawicielami instytucji, które zaangażowane są w przedsięwzięcia związane z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw
Celem spotkania było ukazanie dotychczasowych działań i osiągnięć zaproszonych organizacji, jak również zapoznanie się z możliwościami rozwinięcia działań w tym zakresie. Swoje programy prezentowali m.in.: przedstawiciele instytucji finansowych, ośrodków wspierania przedsiębiorczości oraz przedstawiciele agencji rozwoju regionalnego. Wicemarszałek Kępka zapoznał się również z największymi trudnościami i problemami stojącymi na przeszkodzie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Uwagi i sugestie uczestników spotkania zostaną uwzględnione w dalszych pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego. Lucjan Kępka wskazał również, iż jednym z priorytetów powstającej strategii jest innowacyjność gospodarki, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Do głównych zadań należeć tu będzie budowa regionalnego systemu wsparcia kapitałowego, rozbudowa funduszy gwarancji kredytowych oraz organizacja regionalnej sieci inkubatorów przedsiębiorczości. W ubiegłym roku w Województwie Śląskim wzrosła ogólna liczba podmiotów gospodarczych. Obecnie jest ich 226,6 tys., co w skali kraju stawia nasz region na drugim miejscu tuż po Województwie Mazowieckim.