Program Ochrony Powietrza 2010

Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu.

Program ochrony powietrza (POP) jest dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu.

Załącznik do uchwały Nr III/52/15/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 czerwca 2010 r.

Załączniki
Z. Załączniki tabelaryczne i opisowe
J. Strefa częstochowsko-lubliniecka
I. Strefa miasto Częstochowa
H. Strefa bielsko - żywiecka
G. Strefa miasto Bielsko-Biała
F. Strefa bieruńsko - pszczyńska
E. Strefa raciborsko - wodzisławska
D. Aglomeracja Rybnicko - Jastrzębska
C. Strefa gliwicko - mikołowska
B. Strefa tarnogórsko-będzińska
A. Aglomeracja Górnośląska
0. Zagadnienia ogólne