Druga edycja konkursu na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury rozstrzygnięta

6 lipca 2000r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 100 000 zł na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury w ramach II edycji "Konkursu projektów w dziedzinie kultury"
O dotacje mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, samorządowe, firmy oraz osoby fizyczne. Wnioskodawcy zgłosili 100 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 1 590 tys. zł. Zarząd Województwa przyznał dotacje dla 38 projektów, wybranych ze względu na ich regionalny zasięg, znaczenie społeczne oraz efektywność. Podczas I edycji Konkursu, rozstrzygniętej w marcu 2000r., Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył 550 tys. zł na dofinansowanie 156 projektów.