Z rektorami o strategii Województwa Śląskiego

Rektorzy śląskich uczelni poparli główne tezy opracowywanej przez Zarząd i Sejmik Województwa Śląskiego "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego"
Na zaproszenie rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusza Sławka 13 lipca 2000 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht oraz radni Województwa Śląskiego wzięli udział w spotkaniu z rektorami śląskich uczelni. Tematem spotkania były kwestie nauki, edukacji i kultury zawarte w opracowywanej przez samorząd województwa "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015". Rozwój szkolnictwa wyższego jest jednym z celów strategicznych regionu. W dokumencie jako priorytetową wskazano konieczność podniesienia wykształcenia mieszkańców, tworzenie nowych uczelni, a także nowych kierunków studiów. Działania te mają doprowadzić do zwiększenia liczby mieszkańców z wyższym wykształceniem i dostosowania profilu kształcenia do potrzeb rozwijającej się gospodarki. Efektem tych przeobrażeń będzie także wzrost aktywności i umiejętności poruszania się mieszkańców na dynamicznym rynku pracy. Podczas dyskusji zwracano uwagę na to, iż konieczne jest wzmocnienie innowacyjnej roli centrów akademickich w transferze nowoczesnych technologii, a także w działaniach o charakterze kulturotwórczym i artystycznym. Marszałek Olbrycht zwrócił uwagę na to, iż zapisu w strategii dotyczącego zwiększenia poziomu wykształcenia nie należy odczytywać wyłącznie w kategoriach ilościowych: "Ośrodki akademickie w regionie powinny być silne i kształcić na wysokim poziomie. Liczba szkół wyższych rośnie i będzie rosła. Dla władz województwa priorytetem kształcenia pozostanie jednak zawsze jego jakość." Na zakończenie spotkania przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów prof. Tadeusz Sławek poinformował, iż rektorzy popierają główne tezy opracowywanego dokumentu. Zwrócił się również z apelem do radnych województwa o to, by priorytety dotyczące edukacji i nauki wzbogacić o listę przedsięwzięć i projektów. Dokument znajduje się aktualnie w sejmikowej Komisji Planowania i Realizacji Rozwoju Województwa. Głosowane nad przyjęciem "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego" odbędzie się na jednej z najbliższych sesji sejmiku.