Powołano Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną

18 lipca 2000 odbyło się pierwsze posiedzenie powołanej przez Zarząd Województwa Śląskiego Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Komisja jest organem doradczym i opiniotwórczym Zarządu Województwa w sprawach zagospodarowania przestrzennego. Do jej zadań należeć będzie sugerowanie i opiniowanie kierunków i działań w kwestiach urbanistycznych i architektonicznych. Problematyka prac Komisji obejmować będzie organizację systemu planowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego, Urzędowy System Informacji Przestrzennej oraz promocję jakości przestrzeni publicznej. Przewodniczącym Komisji został dr Zbigniew Kamiński - Doradca Marszałka Województwa Śląskiego ds. Zagospodarowania Przestrzennego. W skład Komisji weszli: Maciej Borsa, Bartłomiej Brzózka, Henryk Buszko, Michał Dołhun, Jurand Jarecki, Elżbieta Joseph - Tomaszewska, Nina Juzwa, Zygmunt Konopka, Stanisław Niemczyk, Zofia Pękoś, Janina Szczepańska, Piotr Średniawa, Tomasz Taczewski, Marek Tomaszewski oraz Henryk Zubel. Skład Komisji konsultowany był ze zainteresowanymi środowiskami, m.in. z Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Stowarzyszeniem Architektów RP.