Podyplomowe staże pielęgniarek i położnych

Marszałek Województwa Śląskiego ustalił listę zakładów opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych pielęgniarek i położnych w roku 2001
Zgodnie z obowiązującym prawem pielęgniarki i położne po ukończeniu szkoły, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu, muszą odbyć dwunastomiesięczny staż podyplomowy w zakładach opieki zdrowotnej. Lista zakładów uzgodniona została z Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach. Wykaz zawiera 47 placówek: szpitali wojewódzkich, miejskich, powiatowych, specjalistycznych a także przychodni, kliniki oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Załączniki
Lista ZOZ uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych pielęgniarek i położnych w 2001r.