Gminy i powiaty mogą ubiegać się o dotacje inwestycyjne

Rozpoczyna się realizacja II etapu programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie
Zgodnie z przyjętym harmonogramem, Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs ofert na dotacje inwestycyjne w ramach „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej”. O dotacje mogą ubiegać się gminy i powiaty z terenu województwa śląskiego. Kwota dostępnych środków wynosi 14 mln euro. Jeden wnioskodawca może otrzymać od 200 tys.do 4 mln zł, co ma stanowić do 50% kosztów netto całej inwestycji. Dotacje będą przeznaczone dla inwestycji, których realizacja rozpocznie się po 1 stycznia 2006 roku. Dotacje mogą być przeznaczone m.in. na budowę dróg, rewitalizację terenów zdegradowanych, ochronę środowiska, infrastrukturę instytucji kultury oraz przygotowanie infrastruktury pod rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy. W II etapie programu opracowano nowe wytyczne dla wnioskodawców. W ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” realizowane są dwa komponenty: 1. „Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej” W ramach tego komponentu w I etapie Programu, zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził 96 projektów zgłoszonych przez gminy i powiaty do konkursu ofert na dotacje inwestycyjne. Przyznano 95,3 mln zł dotacji. 2. „Linia pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw” Realizacja I etapu programu w 2004 roku pozwoliła na udzielenie małym i średnim przedsiębiorstwom 21 mln zł pożyczek na preferencyjnych warunkach. Pozwoliło to na realizację 179 projektów rozwojowych, dzięki którym utworzonych zostanie 1060 nowych miejsc pracy. Na pożyczki preferencyjne w II etapie programu przeznaczone zostanie 6 mln euro. Dzisiaj, podczas posiedzenia Regionalnego Komitetu Monitorującego Programy Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza oraz „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” podsumowano realizację Programu łagodzenia oraz zatwierdzono informacje dotyczące jego realizacji w minionym kwartale. Posiedzeniu przewodniczył wojewoda śląski Lechosław Jarzębski. W obradach uczestniczył członek Zarządu Województwa Śląskiego Wiesław Maras. Wnioski dotyczące II etapu Programu przyjmowane będą w dniach od 16 sierpnia do 30 września 2005 (do godziny 12:00) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Katowice, ul. Ligonia 46, pok. 382. Szczegółowych informacji udziela Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich - tel. + 48 (32) 207 83 77, email: mrykala@silesia-region.pl
Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły konkursu