Unijne wsparcie dla inicjatyw ekologicznych

Biuro Regionalne w Brukseli informuje o możliwości uzyskania wsparcia dla działań proekologicznych organizacji pozarządowych oraz społecznych konsultacji dotyczących strategii poprawy jakości środowiska naturalnego w miastach
Komisja Europejska zaprasza pozarządowe organizacje działające w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju do składania propozycji dotyczących uzyskania wsparcia finansowego dla działań prowadzonych w zakresie:
  • ograniczania zmian klimatycznych,
  • ochrony zasobów unikalnych środowiska naturalnego,
  • zdrowia i ochrony środowiska,
  • zapewnienia zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami. Dofinansowaniem zostaną objęte także działania związane z wdrażaniem i wykonywaniem prawodawstwa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska. Organizacje mogą pozyskać granty w wysokości do 70 % średnich, potwierdzonych audytem rocznych kosztów kwalifikowanych wnioskodawcy w ciągu minionych, dwóch lat. Termin składania aplikacji upływa 3 października 2005 roku. Wnioskujące organizacje powinny prowadzić działalność na poziomie europejskim, pojedynczo lub w formie kilku skoordynowanych stowarzyszeń, posiadających strukturę i prowadzących działalność obejmującą przynajmniej trzy kraje europejskie. Dopuszczalne są przypadki działalności obejmującej dwa kraje europejskie, pod warunkiem, że podstawowym celem tej działalności jest wsparcie rozwoju i wdrażania wspólnotowej polityki ochrony środowiska. Informacji na temat programu oraz jego priorytetów i organizacji udziela: Sekretariat Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska A.3 Komisja Europejska Biuro: BU-5 06/130 B-1049 Bruksela Faks: (32-2) 299 10 68 Komisja Europejska zaprasza także do udziału w społecznej konsultacji projektu strategii poprawy jakości środowiska naturalnego w miastach poprzez zmniejszenie szkodliwego wpływu obszarów zurbanizowanych na otoczenie. W ramach konsultacji, na stronie Komisji zamieszczono ankietę dotyczącą ochrony środowiska oraz projektu strategii. Szczególnie cenne dla dalszych prac nad dokumentem będą stanowiska władz samorządowych odpowiedzialnych za jakość środowiska naturalnego w miastach. Konsultacja rozpoczęta w lipcu br. potrwa do 21 września.
  • Linki do stron zewnętrznych
    Zasady konkursu
    Ankieta