Porozumienie o współpracy Województwa Śląskiego i Sejmiku Gospodarczego podpisane

31 lipca 2000 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i Przewodniczący Prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Śląskiego Andrzej Raj podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Sejmikiem Gospodarczym Województwa Śląskiego
Porozumienie obejmować będzie współdziałanie w realizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, wspólną promocję regionu oraz przedsięwzięć wspierających rozwój gospodarki, a także prowadzenie wspólnych działań w celu pozyskania inwestorów krajowych i zagranicznych. Strony postanowiły zorganizować stałą współpracę, opiniowanie i prowadzenie konsultacji w sprawach istotnych dla rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości województwa. Sejmik Gospodarczy Województwa Śląskiego jest organizacją zrzeszającą środowiska przedsiębiorców i pracodawców Województwa Śląskiego. W skład powstałego w 1998 roku Sejmiku wchodzą przedstawiciele 20 organizacji gospodarczych z terenu województwa.
Załączniki
Treść porozumienia