Komputerowa Mapa Województwa Śląskiego została przekazana Zarządowi Województwa

7 września 1999r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyło się spotkanie z okazji przekazania przez Państwowy Instytut Geologiczny Zarządowi Województwa komputerowej "Mapy geologiczno-gospodarczej dla obszaru województwa śląskiego"
"Mapa" opracowana w środowisku GIS jest wielowymiarową komputerową bazą danych. Umieszczono na niej dane z wielu dziedzin. Koszt wydawnictwa sfinansowanego przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wyniósł 3 mln zł. Zawiera ono kompendium informacji m.in. nt. wykorzystywanych i prognozowanych złóż kopalin i minerałów, danych hydrogeologicznych, warunków podłoża budowlanego, ochrony przyrody, zabytków kultury i krajobrazu czy skażeń chemicznych. Przekazując na ręce Marszałka Województwa "Mapę" Dyrektor Naczelny Państwowego Instytutu Geologicznego prof. Stanisław Speczik wyraził nadzieję, iż zawarte w niej dane pozwolą Zarządowi na sprawne zarządzanie województwem. Dziękując Marszałek stwierdził, iż opracowanie to pomoże w przygotowywanej Strategii Województwa Śląskiego. Może okazać się również nieocenioną pomocą w procesie opracowywania strategii na poziomie samorządów gminnych i powiatowych. Zwrócił też uwagę na konieczność spójnego wykorzystywania narzędzi planistycznych przez wszystkie organy administracyjne i samorządowe w kraju.