Marszałek zarządził wypłatę zaległych wynagrodzeń w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej

Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht wydał dziś zarządzenie w sprawie wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Nadwiślańskiej Spółki Węglowej
12 lutego 2001 Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. w Tychach zwróciła się do Krajowego Urzędu Pracy z wnioskiem o zarządzenie wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu niewypłacenia pracownikom przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę w styczniu 2001 r. 13 lutego 2001 wstępnie zaopiniowany wniosek przez Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych został dostarczony do Marszałka, który przesłał go do Rady FGŚP. Biorąc pod uwagę poważne skutki społeczne Marszałek opatrzył wniosek dodatkową pozytywną opinią. 15 lutego 2001 Rada FGŚP podjęła uchwałę, w której zaakceptowała wniosek pracodawcy. Rada ustaliła warunki spłaty jednorazowego świadczenia oraz pożyczki. Ponadto Rada uchwaliła, iż zarządzenie w tej sprawie - na warunkach przez nią określonych - wyda Marszałek Województwa Śląskiego. W dniu 16 lutego 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, na podstawie przedłożonej uchwały, wydał zarządzenie w sprawie wypłaty wynagrodzeń i przekazał je do Biura Terenowego FGŚP. Tym samym 24 tys. górników - pracowników Nadwiślańskiej Spółki Węglowej - powinno otrzymać należne wynagrodzenie.