Rokowania w sprawie kontraktu regionalnego rozpoczęte

Minister ds. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Jerzy Kropiwnicki spotkał sie z Marszałkiem Województwa Śląskiego Janem Olbrychtem w sprawie kontraktu wojewódzkiego
15 marca 2001 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie w ramach rokowań kontraktu wojewódzkiego. Stanowi ono formalne rozpoczęcie negocjacji prowadzących do zawarcia kontraktu wojewódzkiego pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Radą Ministrów RP. Stronę rządową reprezentował Minister ds. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dr Jerzy Kropiwnicki. Towarzyszyli mu m.in. Wiceminister Włodzimierz Tomaszewski oraz I Wicewojewoda Śląski Jan Korzeniec. Województwo Śląskie reprezentował Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht. W trakcie spotkania uzgodniono i podpisano regulamin negocjacji kontraktu wojewódzkiego, który reguluje tryb i harmonogram kontaktowania się stron. Poruszono również kwestię docelowego modelu przepływów finansowych oraz zagadnienia dotyczące włączenia do kontraktu środków finansowych będących w dyspozycji poszczególnych ministrów. Zgodnie z przyjętym regulaminem ostatecznym dniem zakończenia rokowań jest 30 maja 2001. Kontrakt musi być natomiast zawarty do 30 czerwca 2001. Termin ten jest zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001"2002.