Konferencja Towarzystwa Urbanistów Polskich

28 listopada 2000 w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału Katowice poświęcona zasadom postępowania w zakresie gospodarki przestrzennej w sytuacji niepewności legislacyjnej
Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok. Debata zainaugurowała cykl konferencji poświęconych problematyce zagospodarowania przestrzennego. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Marek Tomaszewski - Prezes Katowickiego Oddziału TUP, Antoni Jankowski - Starosta Tarnogórski, Prezes Związku Powiatów Polskich, Piotr Mync. Podczas spotkania Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht zaprezentował Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego. Michał Dołhun z Katowickiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich przedstawił ocenę sytuacji planowania przestrzennego w Województwie Śląskim. Antoni Jankowski mówił nt. planowania rozwoju i zagospodarowania przestrzennego powiatów ziemskich. Piotr Mync z Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast przedstawił informację o stanie i kierunkach zmian podstaw prawnych gospodarki przestrzennej.