Zmiany w finansowaniu komunikacji w aglomeracji górnośląskiej

Zarząd Województwa Śląskiego zmienił wielkość środków przekazywanych do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przeznaczonych na tworzenie zintegrowanego systemu zbiorowego transportu na obszarze aglomeracji górnośląskiej
Wysokość dofinansowania w roku 2001 wyniesie 23 209 368 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2001 Zarząd Województwa proponuje przekazywanie kwoty 2 210 416 zł miesięcznie, natomiast od 1 października do 31 grudnia 2001 - 1 105 208 zł. Wypowiedzenie części porozumienia nastąpiło z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu, co jest zgodne z zawartym 27 stycznia 2000 porozumieniem pomiędzy Województwem Śląskim a KZK GOP. Jednocześnie zgodnie z zawartą 26 marca 2001 umową z PKP S.A. Województwo Śląskie przeznaczy 10 392 396 zł na dofinansowanie regionalnych linii kolejowych w pierwszym półroczu br. Decyzje te zmierzają do utworzenia zintegrowanego systemu komunikacji pasażerskiej w województwie.