Śląskie Euro 2012

Zaprezentowano stan bazy sportowej, harmonogram prac przy wykonaniu zadaszenia widowni stadionu oraz realizację zobowiązań wynikających z podpisania umowy stadionowej pomiędzy Województwem Śląskim, a Polskim Związkiem Piłki Nożnej w Warszawie i Federacją Ukrainy w Kijowie
Przygotowaniom do organizacji piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku na Stadionie Śląskim poświecona była konferencja prasowa, która odbyła się w gmachu Sejmu Śląskiego. Uczestniczyli w niej Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński, Wojewoda Śląski Tomasz Pietrzykowski, Prezydent Katowic Piotr Uszok, Prezydent Chorzowa Marek Kopel, przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Antoni Piechniczek, członek Zarządu Województwa Śląskiego Jarosław Kołodziejczyk oraz członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Ormaniec. „Jesteśmy jednym z dwóch miast, obok Krakowa, umieszczonych na tzw. liście rezerwowej organizatorów Mistrzostw Europu w 2012 roku. To musimy zmienić. Jesteśmy przygotowani do zorganizowania na Stadionie Śląskim co najmniej dwóch, trzech meczy. Jako Marszałek Województwa Śląskiego biorę odpowiedzialność na siebie za koordynację całością prac, licząc na współpracę w Wojewodą Śląskim.” – powiedział na wstępie marszałek Janusz Moszyński. Stadion Śląski dysponuje obecnie 47 202 miejscami siedzącymi, posiada bazę hotelową i gastronomiczną oraz nowoczesną salę wielofunkcyjną, przystosowaną do imprez sportowych i konferencyjnych. Boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej zdobyło certyfikat FIFA. W trakcie realizacji są szatnie dla piłkarzy wraz z urządzeniami do odnowy biologicznej. Przygotowywane jest także boisko treningowe o nawierzchni trawiastej i parking na około 100 miejsc dla samochodów osobowych. W bieżącym roku planowana jest modernizacja głównej płyty boiska stadionu wraz z wykonaniem nowego drenażu, automatycznym nawodnieniem i podgrzewaniem. Przewidziane jest również wzmocnienie murawy głównej nawierzchnią typu Fibreturf, co zwiększy jej trwałość i nośność. Najpoważniejszym zadaniem do wykonania jest zadaszenie widowni. W okresie od 5 lipca do września 2007 r. wyłoniony zostanie Inżynier Kontraktu. Równocześnie uruchomione zostaną procedury dotyczące wyboru biura projektów, które opracuje kompletną dokumentację techniczną zadaszenia widowni stadionu. W czerwcu br. rozpocznie się procedura przetargowa, a wybór biura nastąpi w październiku br. Przewidywany termin wykonania projektu planowany jest na kwiecień 2008r. W następnym miesiącu rozpocznie się procedura wyboru wykonawcy zadaszenia, który powinien zostać wyłoniony w październiku 2008r. Wtedy też nastąpi przekazanie placu budowy. Zakończenie robót planowane jest na czerwiec 2010 r. Zadaszenie widowni stadionu obejmie także jego oświetlenie, nagłośnienie, monitoring oraz instalację telebimu. Zakładana jest również likwidacja wieży dyspozytorskiej, co pozwoli, dzięki wykorzystaniu miejsc po wieży i jej otoczeniu, na powiększenie widowni o 1 416 miejsc. Ostatecznie stadion będzie liczył blisko 50 tys. miejsc. Po postawieniu zadaszenia planuje się wykonanie robót drogowych w obrębie stadionu, na obwodnicy górnej i dolnej, o łącznej powierzchni 15 000 m2. W bezpośrednim otoczeniu stadionu powstanie parking P-3 o pojemności 295 miejsc. Po zmianie układu komunikacyjnego istnieje możliwość wykonania na tym samym terenie parkingu dwupoziomowego. Na obecnym etapie realizacji stadion dysponuje (z uwzględnieniem parkingu P-3) ponad 500 miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych i autobusów. W umowie „stadionowej” uwzględniono również wykorzystanie parkingu obok „Carrefour” o pojemności 1100 miejsc parkingowych. Ogółem, do dyspozycji będzie ponad 1600 miejsc. „Naszymi atutami jest istniejący i modernizowany stadion, a nie – jak w przypadku większości innych propozycji – wirtualne projekty. Szczycimy się także bogatymi tradycjami piłkarskimi. Przygotowani jesteśmy do samodzielnego sfinansowania budowy zadaszenia stadionu, którego koszt szacujemy na około 100 mln zł, ale nie rezygnujemy z ubiegania się o dofinansowani tej inwestycji z innych źródeł” – mówił marszałek Janusz Moszyński. Wojewoda Tomasz Pietrzykowski powiedział, że konieczne są wspólne działania wszystkich sił politycznych i społecznych z naszego regionu na rzecz organizacji mistrzostw także na chorzowskim stadionie. „Będzie to jednak bardzo trudne przedsięwzięcie logistyczne, bo będziemy musieli dostosować m.in. śląską komunikację i bazę hotelową do wysokich wymogów europejskich” – stwierdził wojewoda.