Urząd Marszałkowski w nowym gmachu

Dzisiaj rozpoczyna się przeprowadzka wydziałów Urzędu Marszałkowskiego do wyremontowanego gmachu przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach. Przenosiny zakończą się na przełomie listopada i grudnia.
Budynek ma powierzchnię 4.395 m2, z czego 1.800m2 (dwa piętra) oddane zostanie jednostkom Urzędu Wojewódzkiego, które wspólnie będą korzystać z nieruchomości oraz ponosić nakłady na ich utrzymanie i remonty. Obiekt ma siedem kondygnacji nadziemnych i jest cały podpiwniczony. Siedzibę w nim będą miały przede wszystkim te wydziały Urzędu Marszałkowskiego, które dotychczas mieściły się w wynajmowanych budynkach, tj. Wydział Terenów Wiejskich, Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Kontroli, Audytorzy oraz Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Ponadto przeniesie się tam Wydział Rozwoju Regionalnego, który dotąd zajmował biura w głównym gmachu przy ul. Ligonia w Katowicach. W piwnicach znajdować się będą pomieszczenia techniczne, magazynowe i archiwum. W budynku jest sieć informatyczna, telefoniczna i światłowód, łączący go z budynkiem przy ul. Ligonia, profesjonalna sala multimedialna i - na każdym z pięter - sale konferencyjne. Będzie tu także działał regionalny punkt informacyjny o programach unijnych. Budynek wyposażono w podjazdy, windy i specjalnie przystosowane toalety osób niepełnosprawnych. Modernizację obiektu przy ul. Dąbrowskiego rozpoczęło konsorcjum „BUDOX – awbud” w listopadzie 2005 r. Koszty remontu oszacowano na kwotę 14,4 mln zł. Oddanie budynku do użytku przesunięto z lipca 2006 na październik tegoż roku. Pod koniec ub. roku, po odstąpieniu przez wykonawcę od umowy rozpoczęto negocjacje, które doprowadziły w rezultacie do wznowienia prac oraz nowego terminu ich zakończenia. 26 października br. Komisja Odbiorcza wyraziła zgodę na odebranie III i V piętra. Procedura odbioru całego gmachu została oficjalnie zakończona w listopadzie br. Budynkiem w imieniu Województwa Śląskiego zarządzać będzie Śląski Zarząd Nieruchomości. 16 listopada rozpocznie się przeprowadzka wydziałów z Kompani Węglowej do budynku przy Dąbrowskiego i Pemugu. Zajmie się nią firma, która została wyłoniona w przetargu.