Ogłoszono konkurs na "Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego"

Zarząd Województwa Śląskiego oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice ogłaszają konkurs na "Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego"
Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Śląskiego dr. Jana Olbrychta. Celem konkursu jest wybór najlepszych dzieł urbanistyczno-architektonicznych na temat przestrzeni publicznej, zrealizowanych na terenie Województwa Śląskiego w latach 1999 i 2000 oraz uhonorowanie ich autorów w ramach corocznej Nagrody i Wyróżnień Marszałka Województwa Śląskiego. Termin składania prac upływa 30 września 2001 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2001 r. Wszelkie informacje dodatkowe oraz bezpłatnie warunki konkursu i kartę zgłoszenia można uzyskać w siedzibie SARP - Katowice, ul Dyrekcyjna 9, telefon 253 97 74.
Załączniki
Warunki konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego"