Powstaje Przewodnik Turystyki Aktywnej i Przygodowej

Polska Organizacja Turystyczna i Polska Agencja Rozwoju Turystyki przygotowują publikację Przewodnik Turystyki Aktywnej i Przygodowej
Celem przewodnika jest zaprezentowanie unikalnej oferty turystycznej Polski, ukazanie najciekawszych propozycji aktywnego wypoczynku oraz jego promocja wśród turystów krajowych i zagranicznych. Oferty opublikowane zostaną w kilku kategoriach: woda, powietrze, sporty i rajdy ekstremalne, rowery, konie, wyprawy tematyczne i fabularne, łowy oraz militaria. Organizatorzy turystyki aktywnej z terenu Województwa Śląskiego zainteresowani zamieszczeniem swoich ofert w przewodniku proszeni są o kontakt z Biurem ds. Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Oferty powinny zawierać:
  • opis produktu ze szczególnym uwzględnieniem jego wyjątkowości i oryginalności
  • charakterystykę dostępnej bazy noclegowej, gastronomicznej, parking itp.
  • sposób dojazdu
  • krótką charakterystyką stale organizowanych imprez
  • dane teleadresowe (adres, telefon, fax, strona www, e-mail)
  • zdjęcia
Oferty składać należy do 31.07.2001 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Biuro ds. Promocji i Turystyki, ul. Ligonia 4, 640-037 Katowice, tel./fax. (32) 257 2000, e-mail: promocja@silesia-region.pl.