Młodzież polska i niemiecka w Sali Sejmu Śląskiego

Uczestnicy obozu "Pokażcie nam swoją ojczyznę" zwiedzali Gmach Sejmu Śląskiego
13 sierpnia 2001 Wicemarszałek Województwa Śląskiego Lucjan Kępka spotkał się z polską i niemiecką młodzieżą uczestniczącą w obozie letnim "Pokażcie nam swoją ojczyznę". Młodzież zwiedziła Gmach Sejmu Śląskiego i zapoznała się z jego historią. W czasie spotkania z Wicemarszałkiem Kępką dyskutowano o działaniach i inicjatywach podejmowanych w związku z podpisaniem porozumienia o współpracy obu regionów, perspektywach dalszych działań oraz wymianie młodzieży. Wypoczynek dla młodzieży polskiej i niemieckiej organizowany jest przez rząd Północnej Nadrenii-Westfalii i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach współpracy Województwa Śląskiego i Północnej Nadrenii-Westfalii. W czasie trwającego w dniach 4-17 sierpnia br. obozu młodzież przebywała w miejscowości Kalkar w Niemczech, a obecnie w Tresnej Małej nad Jeziorem Żywieckim. W programie przewidziano m.in. zajęcia warsztatowe poświęcone stosunkom polsko-niemieckim i przyszłości młodzieży w jednoczącej się Europie, zwiedzanie atrakcji turystycznych obu regionów oraz zajęcia sportowe.