Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice ogłosiło konkurs na " NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO''
Celem konkursu jest wybór najlepszego dzieła urbanistyczno-architektonicznego na temat przestrzeni publicznej, zrealizowanego na terenie Województwa Śląskiego w roku 1999 oraz najlepszego zatwierdzonego (poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa) planu zagospodarowania przestrzennego, a także uhonorowanie ich autora lub autorów w ramach corocznej Nagrody i Wyróżnień Marszałka Województwa . Termin składania prac upływa 05.12.2000 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.12.2000r. WARUNKI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ ROKU 2000 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1.Patron konkursu: Marszałek Województwa Śląskiego -Jan Olbrycht 2.Organizatorzy konkursu: Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach przy współpracy Katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich 3.Cel konkursu: Celem konkursu jest wybór najlepszego dzieła urbanistyczno-architektonicznego na temat przestrzeni publicznej, zrealizowanego na terenie Województwa Śląskiego w roku 1999, oraz najlepszego, zatwierdzonego do realizacji planu zagospodarowania przestrzennego, a także uhonorowanie autora lub autorów w ramach corocznej Nagrody i Wyróżnień Marszałka Województwa Śląskiego. 4.Forma konkursu: Jury konkursu "NA NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO" wytypuje: . spośród zgłoszonych realizacji tworzących przestrzeń publiczną- nagrodę główną i wyróżnienia . oraz spośród zatwierdzonych planów zagospodarowania przestrzennego - wyróżnienia. 5.Nagrody: W konkursie przewiduje się nagrodę główną w wysokości 10 000 zł (wyłącznie za realizację urbanistyczno-architektoniczną) oraz wyróżnienia w łącznej wysokości 14 400 zł. Ostateczny podział nagród i wyróżnień należy do jury. Inwestorzy (zleceniodawcy) nagrodzonych prac otrzymają mosiężną tabliczkę informującą o nagrodzie, którą będą mogli umieścić na nagrodzonym obiekcie, natomiast inwestorzy (zleceniodawcy) prac nominowanych otrzymają wyróżnienia w formie dyplomów. Oprócz nagród w konkursie głównym, mogą również zostać przyznane nagrody sponsorowane. 6.Warunki uczestnictwa: Do nagrody "NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO" można zgłaszać zrealizowane konkretne przestrzenie oraz projekty planów zagospodarowania przestrzennego zlokalizowane na terenie obecnego województwa śląskiego, które zostały zatwierdzone do realizacji do dnia 31 grudnia 1999 roku. Zgłoszeń mogą dokonywać osoby fizyczne i prawne, w tym autorzy i zespoły autorskie. Ilość obiektów zgłoszonych przez jeden podmiot nie jest ograniczona 7. Warunki techniczne. Prace należy zaprezentować na planszach o wymiarach 70 x100 cm, w układzie pionowym. Jedna plansza powinna prezentować jeden zrealizowany projekt, w sposób pozwalający na jego jednoznaczne odczytanie ( wymagane są zdjęcia realizacji - w przypadku obiektów urbanistyczno-architektonicznych; w przypadku planów zagospodarowania przestrzennego - zwięzła opinia Gminy). Plansze powinny być umocowane na sztywnym podkładzie. Na planszy winna się znaleźć informacja dotycząca tematu opracowania, zespołu autorskiego, inwestora (zleceniodawcy) i adresu realizacji. Do pracy powinna być dołączona wypełniona karta zgłoszenia. 8. Sekretarzem organizacyjnym konkursu jest - arch. Dorota Corradini. 9.Terminarz: Prace należy składać do dnia 5 grudnia 2000 r. w godzinach od 9.00 do godz.15.00 w siedzibie SARP O/Katowice, ul. Dyrekcyjna 9. Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną - na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2000 r. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy nastąpi w grudniu 2000 r. w Katowicach. 10.Publikacja: Wyniki konkursu i spis prac zgłoszonych zostaną opublikowane w Górnośląskim Informatorze Architektów. Warunkiem publikacji pracy jest dołączenie dodatkowo materiału umożliwiającego reprodukcję. Organizatorzy stawiają sobie za cel promocję najlepszych dzieł współczesnej urbanistyki i architektury regionu przez publikację wyników konkursu w mediach lokalnych (prasa, radio, telewizja) oraz prezentację ich szerokim gremiom odbiorców innych imprez. 11.Informacje dodatkowe: Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać u sekretarza organizacyjnego konkursu kol. Arch. Doroty Corradini lub w siedzibie SARP O/Katowice, ul. Dyrekcyjna 9, tel.253 97 74, gdzie można będzie, poczynając od dnia 30.10.2000 otrzymać bezpłatnie warunki konkursu i kartę zgłoszenia.