Rozmawiano o restrukturyzacji obszarów wiejskich

Odbyła się konferencja dotycząca odnowy wsi w Województwie Śląskim
23 listopada 2001 Członek Zarządu Województwa Śląskiego Waldemar Jędrusiński uczestniczył w konferencji "Odnowa Wsi". W spotkaniu udział wzieli starostowie, wójtowie i burmistrzowie z gmin Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele organizacji rolniczych regionu. W czasie konferencji omówiono kwestie restrukturyzacji obszarów wiejskich, alternatywnych kierunków rozwoju rolnictwa oraz stan przygotowań do wdrożenia programu pomocowego SAPARD w Województwie Śląskim. Konferencji towarzyszyła wystawa promująca działania samorządu związane z rozwojem obszarów wiejskich w Województwie Śląskim, zorganizowana przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Śląskiego.