Bezpieczne ferie

Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht oraz Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski wydali biuletyn "Bezpieczne Ferie"
Biuletyn wydano po raz drugi. Zawiera zbiór porad dotyczących podstawowych warunków zachowania bezpieczeństwa. Podobnie jak w wydanym w lecie ub. r. biuletynie "Bezpieczne Wakacje", opracowanie przygotowane zostało z myślą o bezpieczeństwie osób podróżujących, jak i pozostających w miejscu zamieszkania. "Bezpieczne ferie" uwzględniają oczywiście specyfikę wypoczynku w okresie ferii zimowych. Wydawnictwo skierowane jest do organizatorów wypoczynku zimowego. Zostanie rozesłane do szkół, placówek oświatowych i kulturalnych oraz organów samorządu terytorialnego na terenie Województwa Śląskiego. W publikacji zawarto zalecenia dotyczące organizacji wyjazdu urlopowego, pobytu na zimowisku, pobytu w górskich schroniskach i pensjonatach. Zamieszczono również adresy instytucji czuwających nad bezpieczeństwem w miejscowościach wypoczynkowych oraz nadzorujących organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. "Mamy nadzieje, że nasze propozycje, niezależnie od miejsca pobytu oraz przyjętej przez Państwa formy spędzenia zimowych urlopów i ferii, w istotnym stopniu przyczynią się do podniesienia poczucia bezpieczeństwa i pomogą uniknąć większość niebezpieczeństw i przykrych wydarzeń" – napisano we wstępie do "Bezpiecznych ferii".
Załączniki
Biuletyn "Bezpieczne Ferie"
Biuletyn "Bezpieczne Ferie" (1,1MB)