Wspólna promocja zdrowia

Szkoły Województwa Śląskiego współpracują w zakresie edukacji zdrowotnej
Podczas I Śląskiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny "Metis" ponad trzystu przedstawicieli śląskich szkół i placówek oświatowych dyskutowało na temat promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży. Zdaniem organizatorów edukacja zdrowotna jest realizowana w szkołach w sposób doraźny. Nie mają one także wystarczających doświadczeń w kształtowaniu u uczniów postaw związanych z prowadzeniem zdrowego stylu życia. "Promowanie zdrowia wśród dzieci i młodzieży przyczyni się do tego, że swoje życiowe plany będzie realizowało zdrowe pokolenie" – stwierdził w swoim wystąpieniu Marszałek Jan Olbrycht. Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie liczy obecnie 29 placówek. Podczas konferencji poruszano tematy związane z edukacją zdrowotną. Konferencja była także okazją do przedstawienia doświadczeń Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.