Jak rozwijać rolnictwo ekologiczne na Śląsku?

Konferencja "Aktywizacja obszarów wiejskich a rozwój rolnictwa ekologicznego"
W Europie coraz bardziej wzrasta popyt na zdrowe i atestowane produkty ekologiczne. Wymaga to jednak dotacji drogiej produkcji, regulacji prawnych oraz wiedzy producentów. Szanse rozwoju rolnictwa ekologicznego w Województwie Śląskim były tematem dwudniowej konferencji z udziałem przedstawicieli gmin oraz agencji rolnych z regionu. Uczestnicy zapoznali się z warunkami i zasadami rozwoju rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej. Eksperci przedstawili także szanse rozwoju rolnictwa ekologicznego w Województwie Śląskim. Konferencja była także okazją do przedstawienia doświadczeń w regionie. Gmina Suszec przedstawiła swe doświadczenia w zakresie produkcji rolnej przyjaznej dla środowiska. W spotkaniu udział wzięli m.in. Wicemarszałek Województwa Śląskiego Lucjan Kępka, Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski, przedstawiciele gmin, powiatów oraz instytucji zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich. Organizatorem konferencji „Aktywizacja obszarów wiejskich a rozwój rolnictwa ekologicznego” był Zarząd Województwa Śląskiego, koło miejskie Polskiego Klubu Ekologicznego w Gliwicach oraz Koalicja na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego.