Wymiana informacji między Śląskiem a Japonią

Powstanie sieć wymiany informacji między władzami regionalnymi, a przedstawicielami japońskich środowisk gospodarczych
Przyczyni się ona do zwiększenia poziomu inwestycji japońskich w regionie. Od 2 do 11 kwietnia w Województwie Śląskim przebywa w tym celu delegacja japońskich środowisk naukowych i gospodarczych z prof. Masatake Wadą na czele. W czasie pobytu japońskich gości zaplanowano m.in. spotkania z przedstawicielami władz województwa oraz głównych instytucji rozwoju regionalnego. 9 kwietnia prof. Masatake Wada poprowadzi seminarium dla przedstawicieli samorządów województwa na temat zwiększenia poziomu inwestycji zagranicznych w Województwie Śląskim. Pobyt zakończy się spotkaniem delegacji japońskiej z Zarządem Województwa, na którym zostanie podsumowana wizyta na Śląsku. Prof. Wada jest wykładowcą ekonomii na Uniwersytecie Tokijskim. Zajmuje się m.in. polityką rozwoju regionalnego, przemysłowego i technologicznego.