Dyskutowano nt. przygotowania młodzieży do integracji europejskiej

Jak szkoły przygotowują się do integracji z UE?
„Szkoła wobec integracji Polski z Unią Europejską” to temat wojewódzkiej konferencji dla nauczycieli która odbyła się 8 kwietnia br. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht zaprezentował założenia polityki regionalnej Unii Europejskiej oraz przedstawił rolę regionów w państwach Unii. „Debata nad kształtem polityki regionalnej w Polsce, nad rolą kontraktów wojewódzkich, musi być prowadzona z uwzględnieniem kontekstu integracji Polski z Unią Europejską” – powiedział podczas otwarcia konferencji Marszałek Olbrycht. „Aby jednak brać aktywny udział w polityce regionalnej UE należy doprowadzić do odpowiedniego określenia roli i kompetencji regionów.” – stwierdził Marszałek. W czasie spotkania dyskutowano nt. korzyści wynikających z przystąpienia do Piętnastki i tożsamości regionów. Zaprezentowano również wyniki sondaży dotyczących integracji Polski z Unią. W drugim dniu konferencji przewidziano warsztaty dotyczące m.in. nauczania o integracji Polski z Unią Europejską. W spotkaniu uczestniczyli pedagodzy z placówek oświatowych Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele środowisk naukowych regionu. Konferencję pod patronatem Marszałka Województwa zorganizował Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach.


 


tagi: