PRELUDE szansą dla rozwoju nowych technologii

Projekt zaprezentowano dziś po raz pierwszy w Katowicach
Województwo Śląskie jako jedyny region w Polsce zakwalifikował się do uczestnictwa w projekcie naukowo–badawczym PRELUDE, realizowanym pod patronatem Komisji Europejskiej. Projekt PRELUDE stwarza szansę dla Województwa Śląskiego i organizacji działających na jego terenie na wymianę doświadczeń z zakresu technologii informacyjnych. Stanowi także przygotowanie do udziału w VI Programie Ramowym Unii Europejskiej w Dziedzinie Rozwoju Badań i Technologii. PRELUDE został oceniony przez Komisję Europejską jako najlepszy Europejski projekt regionalny w ramach II Programu Tematycznego (Technologie Społeczeństwa Informacyjnego). Do udziału w projekcie zaproszono przedsiębiorstwa informatyczne, jednostki badawczo–rozwojowe, uczelnie wyższe oraz władze samorządowe z terenu Województwa Śląskiego. PRELUDE realizowany będzie w ramach konsorcjum stworzonego przez ELANET – wyspecjalizowaną agendę Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz Eris@. W projekcie oprócz Województwa Śląskiego uczestniczyć będzie także dziewięć regionów europejskich z Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W ramach projektu finansowane będą działania o charakterze edukacyjno–promocyjnym dotyczące wspierania rozwoju gospodarki cyfrowej (z wykorzystaniem internetu i zaawansowanych technologii). Projekt PRELUDE jest również komplementarny wobec działań zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–2015. Czas realizacji projektu PRELUDE przewidywany jest na 24 miesiące. Jego realizację rozpoczęto w kwietniu 2002 roku. Projekt PRELUDE został zaprezentowany podczas dzisiejszej konferencji „Autostrada Firm Nowych Technologii – nowe technologie dla gospodarki”, która odbyła się w ramach VII Forum Inwestycyjnego SILESIA.
Linki do stron zewnętrznych
Szczegółowe informacje dotyczące PRELUDE