Moda na bezpieczną pracę

W tym roku w województwie śląskim doszło do 14 tys. wypadków przy pracy. Życie straciły 24 osoby.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach przekonuje, że ta liczba może się zmniejszyć, jeśli wśród pracodawców i pracowników wykształci się kulturę bezpieczeństwa pracy. W tym celu IP zainaugurował program „Śląska Strategia Ograniczania Wypadków Przy Pracy".

„To nasz śląski projekt. Chcemy zachęcić pracodawców do wymiany doświadczeń, aby praca była skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Do udziału w programie chcemy zaprosić partnerów społecznych, aby pokazali przedsiębiorcom, że warto działać razem" - powiedziała podczas jego inauguracji Pani Renata Pięta  - zastępca okręgowego inspektora pracy. W ten sposób Inspektorat zamierza propagować modę na bezpieczne metody pracy. Będzie organizować cykliczne konferencje i spotkania pod wspólną nazwą „Na wszelki wypadek". Będzie także upowszechniać dobre praktyki w celu zmniejszenia zagrożeń na miejscu pracy oraz rozpowszechniać materiały szkoleniowe. Program dotrze do uczniów ostatnich lat szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów wyższych uczelni.

Do udziału w projekcie przystąpił już Marszałek i Wojewoda Śląski, zaproszono m.in. związek zawodowy „Solidarność", Wojewódzki Urząd Górniczy oraz Urząd Dozoru Technicznego.

Marszałek Adam Matusiewicz zamierza objąć projektem przyszłych pracodawców, którzy pozyskają unijne pieniądze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. „W ramach PO KL będą obowiązkowe szkolenia dotyczące bezpieczeństwa pracy. Włączymy się także w akcję informacyjną o Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy" - powiedział.

Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk podkreślił, że każdy wypadek przy pracy to koszty. Zdecydowaną większość z nich ponosi państwo, znacznie mniej firma. Są one związane z leczeniem i rehabilitacją. Często u poszkodowanych pojawia się uraz psychiczny, który powoduje że są oni niezdolni do powrotu na poprzednie stanowisko.

W 2011 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zgłoszono 129 wypadków, które zaistniały w tym roku. W wypadkach tych życie straciły 24 osoby. W statystykach tragiczne żniwo zebrało budownictwo (26 zgłoszonych wypadków, w tym 4 ofiary śmiertelne i 8 wypadków ciężkich) oraz górnictwo (14 zgłoszonych wypadków, w tym 10 ofiar śmiertelnych).

Natomiast z danych GUS wynika, że ogółem w 2011 r. w województwie śląskim doszło do 13 802 wypadków przy pracy, co oznacza nieznaczny wzrost w stosunku do 2009 r.