Nowe miejsca pracy receptą na kryzys

Ponad stu trzydziestu wystawców i trzy tysiące szans, by znaleźć wymarzoną pracę. W trzech miastach: w Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej odbywały się Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji

Podczas targów swoją ofertę zatrudnienia przedstawiły nie tylko firmy i przedsiębiorstwa z kraju i z zagranicy, ale również instytucje szkoleniowe, uczelnie wyższe i instytucje wspierające przedsiębiorczość w naszym regionie. Na poszukujących pracy czekało blisko 3,5 tysiąca ofert pracy w wielu branżach m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, telekomunikacji, górnictwie, handlu, czy sektorze usług.

Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji odbywały się w tym roku po raz ósmy. W uroczystości otwarcia udział wzięli reprezentanci władz województwa z marszałkiem Adamem Matusiewiczem i wojewodą Zygmuntem Łukaszczykiem na czele.

„Tych ofert i szans na zatrudnienie jest w tym roku naprawdę dużo. Mam nadzieję, że tegoroczna impreza będzie udana i stanowić będzie zaprzeczenie tezy, że instytucje publiczne potrafią tylko mówić o przeciwdziałaniu bezrobociu. Tego typu inicjatywy udowadniają, że można skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku i wspierać osoby pozostające bez pracy, nie tylko w kwestii jej znalezienia, ale również w kontekście rozwoju  osobistego". - podkreślił marszałek Matusiewicz.

Obok poszukiwania pracy, podczas trwania imprezy można było zapoznać się również z ofertą edukacyjną i szkoleniową, a także wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się m.in. jak założyć własną firmę, poznać tajniki autoprezentacji lub metody skutecznego poszukiwania zatrudnienia. Osoby zainteresowane pracą poza granicami kraju miały okazję zapoznać się z warunkami pracy i życia w wybranych państwach Unii Europejskiej.

Organizatorem targów był Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
    Konferencja prasowa Konferencja prasowa